BPF-werkingssfeer onderzoek

Valt uw bedrijf onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds (BPF)? Dat is een veel voorkomende vraag van werkgevers. De verplichtstellingsbesluiten zijn voor een leek onleesbaar.

W&A Pensioenconsultants helpt met het bepalen of een bedrijf onder de verplichtstelling valt. En wat de gevolgen en kosten zijn van het volgen van een cao.

Vanwege het grote belang en de hieraan verbonden gevolgen van de verplicht­stellingen van bedrijfs­tak­pensioen­fondsen checken wij voor al onze klanten ieder jaar of er sprake is van een verplichtstelling voor het bedrijf. Dit kan namelijk jaarlijks wijzigen als gevolg van wijzigingen in de activiteiten van de organisatie of wijzigingen in de verplicht­stellings­besluiten. De gevolgen van het niet of onterecht aanmelden bij een BPF kunnen groot zijn.