DGA’s en ondernemers

U onderneemt, u weet waar u naartoe wilt en u weet ook wat u daarvoor nodig heeft. Ondertussen wilt u dat uw zaken rondom pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid goed zijn geregeld. Zo kunt u voor en na uw pensioen zorgeloos genieten.

Als specialisten op het gebied van DGA-pensioenen helpen wij u om de juiste pensioenkeuzes te maken. Ongeacht of dit gaat om een pensioen in eigen beheer, een verzekerd pensioen, een lijfrente of spaargeld in privé en/of de BV. W&A Pensioenconsultants geeft u pensioenadvies, afgestemd op uw persoonlijke wensen en doelstellingen. Wij laten u zien wat de mogelijkheden zijn en vertalen uw wensen en behoeften naar een helder en realistisch advies. Hiermee heeft u direct inzicht in uw huidige pensioensituatie en uw doelpensioen. Dit wordt door ons jaarlijks getoetst en, indien nodig, aangepast.

Pensioen in eigen beheer

Vanaf 1 juli 2017 is het niet meer toegestaan om als DGA pensioen in eigen beheer op te bouwen. De opgebouwde pensioenen in eigen beheer zijn óf premievrij gemaakt óf afgekocht óf omgezet in een oudedagsverplichting (ODV). Maar bestaande pensioenaanspraken blijven gerespecteerd waardoor nog steeds advies nodig is in het beheer van de opgebouwde pensioenen in de BV. Als DGA pensioenspecialist kunnen wij u hierbij adviseren.

Elke manier van sparen voor de oudedag heeft voor- en nadelen. Onze rol als pensioenadviseur is om na te gaan welke manier het beste bij uw wensen en doelstellingen past. Dit geldt niet alleen voor het inkomen voor uw oudedag, maar ook voor het inkomen bij arbeidsongeschiktheid of voor uw achterblijvende partner bij overlijden.

Onze werkwijze

Voordat we tot een passend advies komen, inventariseren wij uw wensen en doelstellingen. Ook bepalen wij uw reeds opgebouwde en gespaarde pensioen en presenteren dit in een overzichtelijke grafiek. Aan de hand van deze informatie bepalen wij een eventueel tekort aan oudedagsinkomen ten opzichte van uw wens. Vervolgens zullen wij een passend advies uitbrengen om tot een adequate oudedagsvoorziening te komen.

Ons beheer van uw pensioen

Het opstellen én uitvoeren van een pensioenadvies is één ding. Het jaarlijkse onderhoud is minstens net zo belangrijk. Uw privé en zakelijk leven is geen statisch geheel, maar wijzigt regelmatig. Wij noemen dat life-events, waarbij u kunt denken aan de geboorte van kinderen, overlijden, wijziging werkgever, verkoop van BV, echtscheiding, etc. Bij iedere life-event hoort een bijstelling van het pensioenadvies zodat uw pensioen optimaal blijft passen bij uw persoonlijke situatie. Wij nemen periodiek contact met u op voor een pensioencheck waarbij wij nagaan of bijsturing van het pensioenplan nodig is.