Werkwijze & tarieven

Werkwijze

Pensioenadvies is altijd maatwerk. Maar op hoofdlijnen hanteren we wel een stappenplan. Dit hoeft niet te betekenen dat we altijd het volledige stappenplan doorlopen, want ook ons plan van aanpak is maatwerk. Voor ons stappenplan sluiten we aan bij de Leidraad Pensioenadvies van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en ziet er in de basis als volgt uit: 

1. Gratis intake

Hierbij maken we met elkaar kennis en bespreken we uw pensioenvraag en onze werkwijze. Deze intake is gratis want we moeten er allebei een goed gevoel bij hebben. Indien dat het geval is maken we graag duidelijke afspraken zodat helder is wat we bieden en wat u van ons kunt verwachten. U ontvangt van ons een helder voorstel met onze werkzaamheden en de bijbehorende kosten. Indien u akkoord bent met ons voorstel, dan gaan we aan de slag. Overigens kan de intake plaatsvinden bij ons op kantoor of op uw eigen kantoor.

2. Inventarisatie

Wij maken een grondige inventarisatie van uw specifieke situatie en wensen.

3. Analyse

Op basis van de verzamelde informatie maken wij een analyse dat de basis vormt voor ons advies.

4. Advies

Hierbij vertalen wij de informatie uit de eerdere punten naar een oplossing en advies dat aansluit bij uw specifieke omstandigheden, doelstellingen en prioriteiten.

5. Vergelijking offertes

Een belangrijk onderdeel van ons advies is de vergelijking van verschillende pensioenuitvoerders. Hierbij bekijken wij welke offerte het best past bij ons advies en uw pensioensituatie. Overigens kan het ook voorkomen dat we dit onderdeel overslaan als er geen (nieuwe) pensioenuitvoerder noodzakelijk is.

6. Uitvoering & administratie

Wij verzorgen de administratieve zaken met betrekking tot de pensioenregeling en controleren daarnaast alle juridische stukken.

7. Toelichting deelnemers pensioenregeling

Toelichting en communicatie van het pensioen gaat in overleg met u en kan variëren van een collectieve bijeenkomst tot aan begeleiding van de individuele deelnemer: bijvoorbeeld in de vorm van een workshop.

8. Beheer

Wanneer de pensioenregeling is opgezet, bieden wij ondersteuning bij het beheer hiervan. Hierbij maken we een aparte afspraak met betrekking tot werkzaamheden die wij doen en die u zelf doet.

Tarieven

W&A Pensioenconsultants werkt op basis van declaraties. Omdat pensioenadvies altijd maatwerk is, is onze prijsopgave ook maatwerk.

In bepaalde gevallen kunnen we een vaste prijs overeenkomen. Anders maken we een zo goed mogelijke inschatting van de tijd die wij denken nodig te hebben voor het advies of de werkzaamheden. Een prijsopgave is bij ons zo aangevraagd.